Makale Görseli

Ayrılıp Birleşme (jigsaw) Tekniği Nedir?

Ayrılıp birleşme tekniği "jigsaw" olarak da bilinmektedir. Ayrılıp birleşme, öğrencilerin gruplara ayrıldığı, bu grupların da kendi içlerinde farklı görevler alıp görevlerini tamamladıktan sonra ilk gruplarıyla buluştukları bir öğretim tekniğidir. Ayrılıp birleşme işbirlikli öğrenme yöntemi kapsamında yer alan bir tekniktir. Etkinliğin tasarlanışına bağlı olarak öğrencilerin birden fazla kişiyle işbirliği yapması ya da işbirliği yapmalarının yanı sıra bireysel olarak da çalıştıkları bir etkinliktir. Ayrılıp birleşmenin temel anlayışı yukarıda da belirttiğim gibi öğrencilerin aktif ve işbirliği içinde ayrılıp birleşmeleridir; gelin bir de adım adım etkinliğin nasıl uygulandığına göz atalım.

Ayrılıp birleşme etkinliğinin ilk önce adımlarını açıklayacağım.

1. Ayrılıp birleşmenin ilk adımı öğrencileri (mümkün olduğunca) eşit sayıda gruba bölmektir. Örneğin sınıfınız 36 kişiden oluşuyorsa 6 kişilik gruplar ideal olacaktır. Öğrencilere gruplarına isim vermeleri tavsiye edilir. 

2. İkinci adımda ise, gruplarda yer alan öğrenci sayınca ele alınacak konuyu küçük parçalara bölmektir. Örneğin bir grupta 6 öğrenci varsa konu 6 alt başlığa bölünmelidir.

Konular belirlendi değil mi? Şimdi 3. adıma geçelim.

3.Otuz altı kişilik bir sınıfta Öğrenciler 6'şarlı gruplara ayrılırlar ve sınıfta 6 grup oluşturulur (sınıf mevcuduna göre sayı değişebilir). Bu gruplara "ev grubu" adı verilir. Bu grupların her birinde, 6 öğrenciye x konusunun A, B, C, D,  E ve F olmak üzere 6 farklı alt başlığı dağıtılır. Öğrencilerin her biri kendilerine dağıtılan konunun uzmanı seçilir.

4.  Bu adımda ise, ev grubunda farklı konu uzmanlıkları atanmış öğrenciler kendileri ile aynı konuya uzman seçilmiş öğrenciler ile birleşir. Bu gruba "uzman grubu" adı verilir. Uzmanlar bir araya geldiği ortak konuda araştırma yaparlar ya da öğretmenin dersin başında belirlediği ve cevaplanması gereken sorular varsa bunları uzman gruplarında tartışırlar, araştırırlar ve öğrendiklerini not alırlar. 

5. Uzman gruplarında görevleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ev gruplarına geri dönerler. Burada öğrendiklerini birbirlerine anlatırlar ve ev grubu olarak farklı konuları bir araya getirerek ana konuyu raporlandırırlar. Burada rapor, dersin ve konunun içeriğine göre bir bildiri, bir slogan, bir hikaye, bir tablo ya da şekle de dönüştürülebilir. 

6. Son aşamada ise öğretmenin geribildirim vermesi ve değerlendirmesi için grupların sunum yapması ya da bir pano etkinliğine dönüştürülmesi istenir (bunun için çevrimiçi eğitimde bir Padlet dosyası kullanılabilir).

Ayrılıp birleşme tekniği, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce (ya da diğer diller) ve Matematik derslerinde sınıf dinamiğine göre şekillendirmeye çok uygun bir tekniktir. Sözel bilgi ağırlıklı derslerde öğrencinin bilgiyi araştırması, analiz etmesi ve sentezlemesi için uygulanabilir. Matematik ya da Fizik gibi derslerde imkanlar dahilinde deneyleştirilerek ya da  problem çözme odağında şekillendirilebilir. İngiliz ya da bir başka yabancı dil dersinde ise dilbilgisi kuralını keşfetme, kelime öğretimi, konuşma becerisi ya da okuma becerisi için uygulanabilir. Özellikle Türkçe, İngilizce ya da Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencinin ders sırasında uzun bir metni okuması gerekiyorsa öğrencinin metnin tamamını okuma ihtimali düşüktür. Bu durumda teknik biraz modifiye edilerek eşli okuma (jigsaw reading) uygulanabilir. Bu etkinlik ise metni birkaç parçaya bölüp, farklı öğrencilere farklı parçaları okutup birbirlerine açıklamaları şeklinde uygulanabilir.


Yorumlar

Hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olun!