Makale Görseli

Eğitim Programı Nedir?

Eğitim programı sınırlı bir tanım ile okulda öğretilen dersler olarak görülebilir; ancak daha geniş bir bakış açısı ile bakmak istersek eğitim programı bireylerin topluma dahil olması, kendilerini topluma ait hissetmeleri için katılım sağlamaları gereken bir deneyim bütünüdür. Bir diğer deyişle, eğitim programı davranışçı yaklaşımda amaca ulaşmak üzere temellendirilen bir tasarı, amaca götüren yapı olarak tanımlanır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre ise, öğrenenlerin deneyimlemesine olanak sunan bir çevre olarak tanımlanabilir.

Ornstein & Hunkins kaynağına göre programın temelleri 17. Yüzyılda sömürge Massaschusset’te açılan eğitim kurumlarının eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Dini ve latince eğitimi ile başlayan sistemsel programlar kasaba okulları, akademiler ve üniversitelerle devam etmiştir. 

İlköğretim eğitimi 19. Yüzyılda Johann Heinreich Pestalozzi tarafından, anaokul kavramı ise Friedrich Froebel tarafından sistematik olarak açıklanmıştır. Johan Herbart (18. Yüzyıl) ahlak eğitimi konusunda temel program çerçeveleri oluşturmuş; Herbert Spencer (19. Yüzyıl) faydacı ve bilimsel eğitim programlarının temelini atmıştır. İlerlemeci eğitim felsefesinin öncüsü olan Dewey Spencer’ın faydacı yaklaşımından etkilenmiştir.

Program geliştirme bilimsel olarak Franklin Bobbitt tarafından (1918, Chicago) tanımlanmıştır. Bobbitt, fabrikalarda verimliğin artırılması için Frederick Taylor tarafından 20. yüzyılda geliştirilen yönetimsel bir yaklaşım olan makine yaklaşımından esinlenmiştir. Program geliştirme belirlenen ihtiyaçlardan hareketle eğitsel plan oluşturulması, tasarlanması, denenmesi, denemeler sonucu elde edilen verilen değerlendirip düzenlenmesi ve son olarak yaygınlaştırılması sürecidir. 

Eğitim programlarının en temelinde eğitim felsefesinin belirlenmesi yer alır. Eğitim felsefesi bir bilim dalı olarak John Dewey tarafından tanımlanmıştır. Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere dört temel ögesi vardır. 

Eğitim programlarında hedef, ulaşılmak istenen yere varmak için uygun yöntem ve yollar belirlemek ve bunların nasıl kullanılacağına karar vermektir.  İçerik ise hedeflerle uyumlu olarak öğretilmek ve kazandırılmak istenen beceri ve davranışların tutarlı ve bütüncül olarak tasarlanmış genel çerçevesidir. Eğitim durumları ögesi ise, söz konusu içeriğin iletileceği strateji, yöntem ve teknikler bütünüdür. Öğretmenlere kılavuzluk edecek eylemleri içerir. Değerlendirme ise, eğitim programının etkililiği ile ilgili karar verme sürecidir. 

Eğitim programları altında öğretim programı, ders programı ve ders planı yer alır. Eğitim programı okutulacak derslerin tümünü içerirken, öğretim programı bir ders kapsamında yer alacak tüm konu ve kazanımları içerir (örn. 2-8. sınıf İngilizce Öğretim Programı). Ders programı ise öğretim programı kapsamında yer alan ve tek bir kademeye özgü tüm yılı kapsayacak ders plan ve etkinliklerini içerir (örn. 3. sınıf İngilizce Ders Programı). Ders planı ise öğretmen tarafından da ders programına bağlı kalarak oluşturulabilecek ders saati bazlı planlardır. 

Eğitim felsefesi ve eğitim programlarının temel ögelerine ilişkin detaylı bilgi için yeni yazılarımızı takipte kalın. 


Yararlanılan Kaynaklar:
Hunkins, F. P., & Ornstein, A. C. (2016). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Pearson Education.

Yorumlar

Hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olun!

Hüma Nayman
Yazar
14.11.2022
264 Puan

Öğretim Görevlisi, Kurucu @Graid.App

Profili Gör ->
0
0
Henüz üye değil misiniz?
Aramıza katılın.

Üye olun, ders planı ve makale yazmaya başlayın!

Üye Ol
kwl.app'i denediniz mi?
KWL tekniğini çevrimiçi kullanın

GraidApp ekibi tarafından geliştirilen bir Web 2.0 aracı olan kwl.app'i ücretsiz kullanmak için tıklayın.

Şu an için sadece İngilizce dilinde.

kwl.app