Makale Görseli

İngilizce Derslerinde Uygulayabileceğiniz 5 Grup Etkinlik Fikri

İngilizce Derslerinde Uygulayabileceğiniz 5 Grup Etkinlik Fikri

1. Eğlenceli Bilgi (Fun Fact)

Eğlenceli bilgi etkinliği adından da anlaşılacağı üzere öğrencilere bir yer, kişi ya da konu verilip, öğrencilerin bununla ilgili eğlenceli ve ilginç bilgiler bulduğu bir etkinliktir. Akıllı telefon kullanma imkanı olan durumlarda sınıflarda rahatlıkla uygulanabilir. Eğer belirlenen konu kitapta yer alıyorsa yalnızca kitap kullanılarak da yapılabilir. Ya da öğrencilere grup halinde yapacakları bir ödev olarak verilip sınıfta sunmaları istenebilir.


2. Filme Alternatif Son Yazma (Writing an Alternate Ending to A Film)

Bu etkinliğin uygulanması için öğretmenin önceden sınıf mevcuduna ve öğrencileri bölmek istediği grup sayısına göre film özetleri getirmesi gerekmektedir. Öğretmen uygun gördüğü filmlerin İngilizce özetlerinin çıktısını alır. Burada dikkat edilmesi gereken şey seçilen filmlerin seviye bakımından eşit düzeyde kelime ve zaman kalıplarını içeriyor olmasıdır. Öğretmen olay örgüsünün nerede kesileceğini ve alternatif sonun yazılmaya nereden başlanacağını verdiği kağıt üzerinde belirtmelidir. Bu etkinlikle aynı zamanda “plot”, “climax”, “protagonist”, “antagonist” gibi kelimelerin öğretilmesi için gerekli bağlam sağlanabilir. Öğrenciler alternatif sonu gruplar halinde yazdıktan sonra kağıtlar karışık bir şekilde tüm sınıfa dağıtılır, herkes tüm grupların alternatif sonlarını okur ve yorumlanır.


3. ...Hakkında 10 Şey (10 Things About…)

Bu etkinlikte öğretmen gruplara bir kişi, bir yer ya da bir konu vererek öncelikle araştırma yapmadan bildikleri 10 şeyi yazmalarını ister. Daha sonra ise araştırarak, hem bildiklerini doğrulamalarını hem de gerekliyse ekleme yapmaları istenir. Daha fazla bilgi edinmesi açısından çok kalabalık gruplar yapılmaması ve grup sayısının fazla olması tavsiye edilir. Gruplar konularını tanıtarak elde ettikleri bilgileri sınıf ile paylaşır.


4. Gizli Hikaye Tamamlama (Blind Story Completion)

Bu etkinlikte öğretmen önceden hazırladığı etkinlik kağıtlarında bir hikayenin başlığını ve başlangıcını yazar. Öğrencilere kağıdı katlayarak verir ve yazanı okumadan hikayeyi devam ettirmelerini ister. Bu etkinlik iki farklı şekilde devam ettirilebilir. Birincisi hikayeyi başlatan grup hikayeyi tamamlayabilir, ikincisinde ise 10 cümleyi geçtikten sonra kağıtlar yine katlanarak başka gruplarla değiştirilebilir. Etkinliğin sonunda gruplar hikayeyi sesli bir şekilde sınıfta okur.


5. Anahtar Kelime Hikayeleri (Key Word Stories)

Bu etkinlikte öğretmen sınıfa bir kutu içinde birbirinden bağımsız küçük kağıtlara yazılıp katlanmış kelimeler ile gelir. Öğrenciler eşit sayıda gruplara bölündükten sonra her öğrenci kutudan bir kelime seçer ve bir grupta gruptaki kişi sayısı kadar anahtar kelime olur. Öğrencilerden bu anahtar kelimeleri kullanarak grupça hikaye yazmaları istenir. Etkinliğin sonunda hikayeler sınıfa dağıtılır ve herkes tüm hikayeleri okur.

Yorumlar

Hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olun!